Företaget

PANOLIN gruppen har bildats ur aktiebolaget PANOLIN AG som grundades 1949. PANOLIN är en självständig schweizisk smörjmedelstillverkare. Utvecklingen, tillverkningen och marknadsföringen av PANOLIN smörjmedel är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ABS (American Bureau of Shipping). PANOLIN erbjuder kunderna högteknologisk smörjmedelsteknologi.


 

PANOLIN

1 januari 2012

Ny företagsstruktur

2009

60 års diamantjubileum

2008

PANOLINs holdingbolag grundas

2007/2008

Kontoret utvidgas

1999

50-årsjubileum, ny lagerlokal invigs

1998/1999

Produktions- och affärslokalerna utvidgas

1993

Ny produktionsbyggnad

1984/1985

Ny kontorsbyggnad och nytt laboratorium

1973

Första exporten av motor- och hydrauloljor

1966

Egenproduktion påbörjas i Madetswil. Huvudkontoret flyttas dit.

1950-talet

Ökat behov av smörjmedel för motorfordon: motorolja, växellådsolja, axelolja, smörjfett. Huvudkontor i Sankt Gallen.

1950

Medlem i schweiziska smörjmedelsindustrins förening (Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie)

1949

PANOLIN AG registreras i handelsregistret

1939 - 1945

Handeln med smörjmedel ställs in under andra världskriget pga minskade oljeimporter

1934

Bernhard Laemmle (1910-1986) grundar ett detaljhandelsbolag. Handel med klassiska smörjmedel som i första hand används till dragfordon, lantbruksmaskiner och de första industriella produktionsanläggningarna.