Tack vare PANOLIN blir din maskin miljövänlig…


 • Konceptet
 • Våra erfarenheter
 • Miljöanpassade smörjmedel (ECL)

 

GREENMACHINE är PANOLINs nya smörjmedelskoncept

Det täcker hela maskineriet

GREENMACHINE är inbegreppet för ytterst miljövänliga maskiner

Vårt bidrag är de högteknologiskt miljöanpassade smörjmedlen (ECL):

 • Snabb biologisk nedbrytbarhet, låg toxicitet
 • Syntetiskt, längre livslängd/längre intervaller mellan oljebytena
 • NYHET: mindre koldioxidutsläpp tack vare betydligt längre livslängd (jämfört med mineraloljor)
 • NYHET: mindre koldioxidutsläpp tack vare bränsle/energi-effektivitet*

*bättre smörjning > mindre friktion
> lägre bränsleförbrukning (bränsleekonomi)

 

 • Sedan 25 år har PANOLINs miljöanpassade smörjmedel (ECL)* bidragit till att bevara miljön
 • Nu hjälper PANOLIN dig att reducera koldioxidfotavtrycket
 • PANOLINs miljöanpassade smörjmedel minskar din maskins koldioxidutsläpp med flera ton

*ECL = Environmentally Considerate Lubricants, miljöanpassade smörjmedel

PANOLINs miljöanpassade smörjmedel (ECL) har följande egenskaper:

 • Biologisk nedbrytbarhet 60%, OECD 301 B/F, 28 dagar
 • Vattentoxicitet:

OECD 201 (alger):
EC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l
OECD 202 (dafnier):
EC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l
OECD 203 (fisk):
LC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l

        "Bio Flower", "CO2 Reduction Footprint", "GREENMACHINE" och "GREENMARINE" är registrerade varumärken som tillhör PANOLIN Group i Schweiz.

PANOLIN Product description