Hållbart koncept för offshore och marina användningsområden


GREENMARINE

 • är PANOLINs nya smörjmedelskoncept för alla typer av båtar och fartyg
 • är inbegreppet för en miljövänlig båttrafik


GREENMARINE bygger på PANOLINs miljöanpassade smörjmedel

 • Syntetiskt
  längre livslängd/längre intervaller mellan oljebyten
  säker smörjning även under mycket hög belastning
 • Snabb biologisk nedbrytbarhet, låg toxicitet, ingen bioackumulering
 • NYHET: mindre koldioxidutsläpp tack vare betydligt längre livslängd (jämfört med mineraloljor)

 

PANOLIN GREENMARINE för en miljövänligare framtid

 • Sedan 30 år har PANOLINs miljöanpassade smörjmedel (ECL)* bidragit till att bevara miljön
 • Nu hjälper PANOLIN dig att reducera koldioxidfotavtrycket
 • PANOLINs miljöanpassade smörjmedel minskar dina maskiners koldioxidutsläpp med flera ton


*ECL = Environmentally Considerate Lubricants, miljöanpassade smörjmedel

 

 

PANOLINs miljöanpassade smörjmedel (ECL) har följande egenskaper:

 • Biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 B/F, 60%, 28 dagar
 • Biologisk nedbrytbarhet: OECD 306
 • Vattentoxicitet:

ISO 10523 (alger)
ISO 14669 (kräftdjur)
OECD 201 (alger):
EC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l
OECD 202 (dafnier):
EC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l
OECD 203 (fisk):
LC50, krav enligt EU Ecolabel 100 mg/l
PARCOM Limit Test (fisk)