PANOLIN –- Smörjmedel för vattenkraftanläggningar


Vattenturbin-lageroljor för Pelton-, Kaplan- och Francisturbiner inklusive generatorer.

Våra vattenkraftsmörjmedel används för allt ifrån mindre grindrensare i små vattendrag till stora damm- och kraftverksanläggningar.

    

     

Ledande producenter rekommenderar PANOLIN smörjmedel – ett tydligt bevis på vår internationella räckvidd.