14.02.2018

PANOLIN:s produkter erbjuder hög prestanda och tillförlitligt skydd på polarrutter

De mycket låga temperaturer som upplevs i polarområdena, de "inneslutna" icke-vågförorenande dispersionsegenskaperna hos de polära haven, och gör valet av smörjmedel mycket mer kritiskt än i annan fraktverksamhet.

Triglycerider fungerar dåligt vid låga och höga temperaturer och är därför inte optimala ur ett tekniskt perspektiv. Polyglykoler fungerar väl vid låga temperaturer men det finns betänkligheter rörande deras toxicitet, och det har funnits fall med metallkorrosion till följd av deras hygroskopiska egenskaper.

Oljor baserade på polyalfaolefin (PAO) kräver viskositetsförbättrare för att ge smörjmedel med högre viskositet, som växellådsolja, men VI-additiv kan brytas ner vid skjuvningsförhållanden vilket minskar viskositeten och påverkar anläggningarnas effekt och livslängd. För att byta PAO-oljan när viskositeten sjunker krävs regelbunden övervakning.

Kvar blir estrar. Omättade estrar är känsliga för termisk oxidation vilket leder till polymerisation och högre viskositet. Under termisk belastning kan ett smörjmedel tränga in i en maskindel som olja och förvandlas till ett fett! Även här krävs regelbunden övervakning av viskositeten.

Högklassiga, mättade esterbaserade smörjmedel, som till exempel erbjuds av den oberoende schweiziska smörjmedelstillverkaren Panolin, uppvisar en mycket god termisk oxidationsresistens och uppfyller samtliga aktuella miljökrav. Panolins produkter är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vissa är dessutom godkända av ABS.

Att ha ett lager av rätt smörjmedel redan från början är rätt väg att gå, och självklart kommer miljöpåverkan att minimeras vid en eventuell konstant oljeförlust från ett fartygs smörjsystem. Smörjmedlen från Panolin har utvecklats med hänsyn till SOLAS och för att undvika att smutsa ner miljön. Det är något alla operatörer som kör längs polarrutterna bör ta hänsyn till.

Källa: Riviera Maritime jan 2017
Skapad av: Phil Cumberlidge, affärsutvecklingschef PANOLIN GREENMARINE