23.03.2020

PANOLIN kan leverera trots COVID-19

COVID-19 har påverkat hela världen. Hittills kan PANOLIN leverera alla smörjmedel då vi tagit strikta åtgärder som jobb från hemmakontor samt indelning av arbetslag för att hålla produktion- och laboratorieverksamheten igång. Vi ber om er förståelse att leveranstiderna kan vara längre än vanligt.

Vi befinner oss i en exceptionell situation och alla måste göra sin del för att minimera spridningen av COVID-19. Hos PANOLIN är säkerheten och hälsan för våra anställda, kunder såväl som våra leverantörer absolut prioritet.

Därför har PANOLIN vidtagit mycket strikta åtgärder för att bekämpa Coronaviruset och hålla alla arbetare friska, men också för att säkerställa att produktionen inte äventyras. Som ett resultat arbetar de flesta av våra kontorsanställda från sina hemmakontor och i produktionen och laboratoriet arbetar vi i "kritiska processteam" för att säkerställa driften. Detta gör att vi kan fortsätta produktion och leverans till våra kunder samtidigt som vi ser till att det inte finns någon direkt kontakt mellan de anställda.

Vi vill tacka all vår personal och partners för bibehållet fokus och för den flexibilitet som behövs för att genomföra förändringar samtidigt som vi levererar PANOLIN-kvalitet till våra kunder.

Ta hand om er!

Ditt PANOLIN-team