Made in Switzerland, made in ...

PANOLIN tillverkar de flesta produkterna i den egna fabriken i Madetswil. Fram till för några år sedan tillverkades varenda liten droppe PANOLIN-smörjmedel i Madetswil. I takt med att verksamheten i utlandet expanderade var det dock nödvändigt att tillverka vissa produkter närmare våra kunder. Enligt principen "Local Blending for Local Market" tog vi fram ett system för att säkerställa en snabbare och effektivare tillverkning på respektive marknad, till exempel i USA för den amerikanska marknaden.

no-img

Blandning

Snabb, tillförlitlig och konstant tillverkning kräver enormt mycket kunskap och kompetens.

Hos oss finns inga kopplingsstationer eller utomhustankar. Alla tankar är isolerade och förvaras inomhus i uppvärmda omgivningar. Komponenterna (basoljor, tillsatser) transporteras till blandningstankarna separat via ett fast och färgmarkerat rörsystem.

no-img

CAP – datorstödd tillverkning

Vårt CAP-system ger oss information om omrörningstider, när vi behöver avbryta för att ta prover, tar hand om batchadministrationen och säkerställer spårbarhet och liknande. För att säkerställa att anläggningen fungerar säkert och tillförlitligt har vi ett driftsäkert backup-koncept.

no-img

TQM (total kvalitetsledning)

Var PANOLIN än fylls på sörjer vårt TQM-system (total kvalitetsledning) för att ni alltid kan förlita er på varumärket PANOLIN – oavsett var i världen PANOLIN:s produkter används.

no-img

Påfyllningsanläggningar

De kontrollerade och märkta behållarna transporteras på rullband till kalibrerade vägningsplattformar.

I olika påfyllningsstationer fylls mindre behållare, kannor, fat och containrar på. Smörjfetter fylls på vid separata stationer. Tanktåg dockas och lastas utomhus.

no-img

Ultrafin filtrering inför påfyllning

Innan påfyllning i behållarna går vissa produkter genom ett högeffektivt filtreringssystem. ISO 4406 föreskriver minimi-renhetsklasser för smörjmedel som används i moderna hydraulsystem. Finfiltrering är en självklarhet för oss sedan många år.