PANOLIN och hållbarhet

När man talar om hållbarhet ligger FN:s protokoll för utformning av klimatramkonventionen på allas läppar. Uppmaningen att reducera CO2-utsläppen är och förblir det viktigaste ämnet.

Som globalt ledande på biooljemarknaden är en miljövänlig hantering av resurser och den hållbarhet som kommer ur detta, sedan årtionden högsta prioritet för PANOLIN. Vårt företag lanserar genom en behovsanpassad användning av vårt breda utbud av smörjmedel det hållbara konceptet "GREENMACHINE", som symboliseras av ett grönt CO2-avtryck.

Klimatavtryck

CO2-avtrycket motsvarar summan av de utsläpp av koldioxid som en produkt eller maskin genererar direkt eller indirekt under sin livscykel. Hur stort är er maskins klimatavtryck? Till omräknaren

 
no-img

Europas klimatskyddsmål till 2020

  • 20 % mindre växthusgaser (CO2-emissioner)
  • 20 % av all energiförbrukning ska komma från förnybara källor (vatten/vindkraft, sol, biomassa)
  • 20 % lägre energiförbrukning

Europeiska kommissionens klimatskydd

Med PANOLIN blir er maskin till GREENMACHINE

Sedan 25 år strävar PANOLIN efter att skydda miljön. Hjälp oss att minska CO2-utsläppen!

Produkter

CO2-utsläppsberäknare