PANOLIN application guide MV PANOLINA

GREENMARINE-produkter används världen över inom en rad olika användningsområden.

Uppfyller kraven för amerikanska miljöskyddsmyndighetens fartygstillstånd (VGP):

  • PANOLIN HLP SYNTH
  • PANOLIN EP GEAR SYNTH
  • PANOLIN MARGEAR
  • PANOLIN STELLA MARIS
  • PANOLIN BIOTRACK E
  • PANOLIN BIOGREASE LL-EP 2
  • PANOLIN MARGREASE W EP 0
  • PANOLIN ATLANTIS

no-img

GREENMARINE-konceptet

GREENMARINE är ett smörjmedelskoncept från PANOLIN som är specialiserat på den marina industrin.

PANOLIN HLP SYNTH används sedan mer än 35 år i ett stort antal bygg- och anläggningsmaskiner på och i vatten. Fler smörjmedel för stålvattenbyggnad och vattenkraftverk följde.

Med så mycket erfarenhet om användning på och i vatten sökte vi efter nya utmaningar och fann med världshaven ett enormt verksamhetsområde. Ett oräkneligt antal fartyg färdas dag och natt på vatten. Muddringsmaskiner och -pumpar befriar hamnar, vattendrag och kanaler från grus och slam. Monteringsfartyg bygger vindkraftverk. Med PANOLIN GREENMARINE har vi lanserat en produktserie som möter kraven inom marinindustrin.

no-img

PANOLIN offshore

Den biologiskt nedbrytbara hydraulvätskan

PANOLIN ATLANTIS

Skydda utrustningen.
Skydda miljön.
Utan att kompromissa.

no-img

PANOLIN ATLANTIS

PANOLIN ATLANTIS är en biologisk hydraulvätska baserad på mättade syntetiska estrar inom marin- och offshore-branschen. PANOLIN ATLANTIS är resultatet av mer än 20 års erfarenhet av krävande användningar för biologiskt nedbrytbara, miljövänliga smörjmedel.

100 % mättade ester-basoljor erbjuder i kombination med noggrant utvalda tillsatser en utmärkt oxiderings-, korrosions- och slitagebeständighet utan att påverka miljöprestandan.

De syntetiska, mättade ester-basoljorna som ingår i PANOLIN ATLANTIS skyddar mot förhartsning och avlagringar även vid extremt höga driftstemperaturer, medan det höga viskositetsindexet säkerställer ett utmärkt skydd vid höga och låga temperaturer.

Fördelar

PANOLIN ATLANTIS erbjuder följande fördelar

• avsevärt längre livslängd
• utmärkta högtrycksegenskaper
• oxidationsbeständighet – även vid höga temperaturer
• utmärkt skydd vid låga temperaturer tack vare en extremt låg flytpunkt

Sedan mer än 30 år bidrar PANOLIN till att skydda världshaven.

Miljövänliga smörjmedel för den marina industrin