Kärnkompetens biologiska smörjmedel

Miljövänliga smörjmedel hör sedan många år till vår kärnkompetens!

Våra biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel (ECL = Environmentally Considerate Lubricants) används inom allt fler områden med stor framgång.

no-img

Vårt motto

Miljöskydd - Teknologi - Lönsamhet

I den magiska triangeln förenas dessa tre faktorer. PANOLIN:s ECL:er är teknologiskt avancerade, intressanta ur ett lönsamhetsperspektiv och samtidigt miljövänliga.

Syftet med PANOLIN:s miljövänliga smörjmedel är att få maskiner och anläggningar att fungera väl på ett så miljövänligt sätt som möjligt – med maximal teknisk säkerhet och optimal lönsamhet.

Snabb biologisk nedbrytbarhet, CO2-reducering och resurshushållning tack vare långtidsanvändning är viktiga element i vårt hållbara koncept.

Med våra biologiskt snabbt nedbrytbara produkter har vi bevisat vår innovationskraft och skapade för ungefär 35 år sedan en ny kategori av smörjmedel. Våra miljövänliga utvecklingar är internationellt erkända, vilket intygas av att vi har tilldelats en rad nationella och internationella miljömärkningar.

 

Miljövänliga smörjmedel från PANOLIN

Miljömärkningar

Der Blaue Engel

Eco-Label EU

Eco-Label Netherlands

Eco-Label Czech

USDA

Eco-Label Poland

FNR

Eco-Label Korea

Eco-Label Japan

Eco-Label Croatia

Eco-Label Sweden