Environmentally Considerate Lubricants (ECLs, EALs) - TurbinoljorProdukter namn
TURWADA SYNTH
Produkter
42330
42360
42390
42420
Viskositet
32
46
68
100
Fastigheter / applikationer
Fully synthetic EAL for turbines/governor hydraulics. Based on saturated ester.
Applications: lubrication, bearing and governor oil in waterturbines.
Biodegradability: OECD 301 B; > 60%.

Drum kod: C, F, T, KA
Färdighet
Produkter namn
TURWADA SYNTH E
Produkter
42464
42466
42468
Viskositet
32
46
68
Fastigheter / applikationer

Helsyntetiskt ECL för turbiner/hydraulik i regulatorer. Baserat på mättade estrar från naturliga förnybara resurser.
Användningsområden: smörj-, kullager och regulatorolja i vattenturbiner.
Biologisk nedbrytbarhet: OECD 301 B > 60 %. EN 16 807, EU Ecolabel. Authority for regenerative raw materials e.V. Svensk standard SS 15 54 34. USDA Bio Preferred. VAMIL-förordningen.Drum kod: C, F, T, KA
Färdighet