PANOLIN Tec Center

PANOLIN Tec Center är ett kompetenscentrum för smörjmedel där rådgivning, laboratorietjänster, forskning och utveckling förenas. Förutom rutinuppgifterna, t.ex. kontroll av tillverkningskvalitet, sammansättningar och valet av råvaror, är analys av begagnad olja en viktig tjänst på vårt Tec Center.

Marknaden efterfrågar allt mer kraftfulla smörjmedel. Därför arbetar våra specialister löpande med att försöka möta kraven på marknaden och skapa och förverkliga egna idéer. Vårt motto att förena lönsamhet, teknologi och miljö följer vi även när vi utvecklar nya produkter.

Vårt kompetenscentrum gör allt för att uppfylla era krav när det gäller smörjmedel:

 • Val av de bästa råvarorna
 • Sammansättningar
 • Produktutvecklingar
 • Kvalitetssäkring
 • Undersökning av kundprover

 

Kunskap och kompetens

Tack vare lång erfarenhet och omfattande branschkunskap hittar vi smarta lösningar som fungerar i praktiken.
Omfattande facklitteratur, ett stort antal maskinhandböcker och kvalitetsjämförelsedokument utgör vårt tekniska bibliotek. Samtliga dokument som krävs för våra produkter är alltid tillgängliga. Tack vare vårt eget laboratorium har vi specialisterna på plats och kan hjälpa våra kunder på ett genomgripande och kompetent sätt.

Laboratorieservice

I vårt laboratorium övervakar vi vår tillverkning och därmed produkternas kvalitet. Förutom detta genomför vi hållbarhetskontroller, tar fram rutinanalyser eller undersöker komplicerade kemiska sammansättningar. Med jämna mellanrum kräver ovanliga användningsområden ett skräddarsytt smörjmedel från oss.

Forskning och utveckling

Tack vare närhet till marknaden och vår kunskap om kundernas behov, ekologi och ekonomi mognar nya idéer. Att förverkliga dem ingår i vårt laboratoriums kärnkompetens. Kvicktänkta huvuden, otaliga ingredienser och passande utrustning gör det möjligt för oss att utveckla nya och innovativa smörjmedel. Hela utvecklingsprocessen kan ta upp till ett år, följt av krävande fälttester för att bedöma hur väl produkterna fungerar i praktiken. Förutom nyutvecklingarna förbättrar vi våra befintliga produkter löpande.

Analys av oljeprover

I vårt eget laboratorium i Madetswil i Schweiz undersöks prover av begagnad olja från våra kunder. Där analyserar vi smörjmedlets tillstånd och tar fram en undersökningsrapport.

Laboratoriet på PANOLIN Tec Center erbjuder följande typer av oljeundersökningar:

 • Enskilda undersökningar
 • Serieundersökningar
 • Kontinuerliga undersökningar
 • Undersökningar för externa utlåtanden

Smörjmedlets tillstånd visas direkt med hjälp av vårt trafiksignalsystem. Om oljan inte är i optimalt skick rekommenderar vi en åtgärd. Exempel på en undersökningsrapport: Prov

     

 

 

no-img

Analysen av oljeprovet är till mycket stor nytta för kunden:

 • Svar på obesvarade frågor
 • Säkerhet tack vare kontroll
 • Förebyggande av maskin- och systemavbrott
 • Ökad lönsamhet
 • Kostnadsbesparingar

Forskning och utveckling

På laboratoriet i PANOLIN Tec Center sitter ett väl sammansvetsat team och knåpar på nya produkter och vidareutvecklar befintliga. För att förbättra smörjmedlens energi-, process- och kostnadseffektivitet eller skapa något nytt har laboratoriet ett nära samarbete med kunderna. Behöver ert företag ett mycket speciellt smörjmedel? Välkomna att kontakta oss. Våra specialister hittar alltid en lösning.

Milstolpar i produktutvecklingen

Vi kan stolt säga att vi har spelat en ledande roll vid en rad viktiga utvecklingar:

2012 det första miljövänliga livsmedelsklassade smörjmedlet

2010 den första miljövänliga lowSAPS-dieselmotoroljan

2009 innovativa delsyntetiska kylsmörjmedel

2007 de första miljövänliga motoroljorna för 4-takts motorcyklar

2000 de första långtids-industrihydrauloljorna och de första lowSAPS-dieselmotoroljorna

1995 de första långtids-dieselmotoroljorna

1983 de första miljövänliga hydraulvätskorna och den första hydraulmotoroljan med låg friktion

1979 den första syntetiska motoroljan

1968 de första multigrade-hydrauloljorna